Bipore Inc

Bipore Inc. Girişimsel Radyologlar, diğer tıbbi şirketler ve bireysel doktor tasarımı için anjiyoplasti ve böbrek diyalizi alanlarında ürünler üretmektedir. Bipore aşağıdaki girişimsel cihazları üretmektedir:

PTA Balon Kateterleri
Kink Dayanıklı Introducer Sheath
Tel Örgülü 90cm ‘e Kadar Introducer Sheath

Bipore Medical Devices, FDA ve ISO onaylı bir tıbbi cihaz üreticisidir.

X